Kategorije

Kategorije

U okviru takmičarskih kategorija žiri će odabrati dela koja svojom autentičnošću zaslužuju medijsku pažnju i doprinose afirmaciji reportaže i drugih medijskih žanrova. Pored već poznatih kategorija, Festival INTERFER posebnu pažnju pridaje takmičarskoj kategoriji posvećenoj društvenoj odgovornosti i reportažama koje imaju za cilj promociju socijalnog angažovanja i stvaranju odgovornijeg društva. Takmičarske kategorije Festivala INTERFER Zlatna NIKA su sledeće:

 

TELEVIZIJSKA REPORTAŽA - Najkompleksniji oblik reportaže koji se često graniči sa dokumentarnim filmom. U selekciji Interfer-a razmatraju se video zapisi u trajanju do 40min.

 

RADIO REPORTAŽA - Jedan od najtežih medija za nastanak reportaže je upravo radio, koji nam ostavlja slobodu mašte u slici, a pažnju usmerava na zvuk. Interfer festival će razmatrati audio zapise u trajanju do 30min.

 

NOVINSKA REPORTAŽA - Snaga pisane reči koja je često najteži oblik reportaže. U selekciji Interfer-a razmatraće se novinske reportaže objavljene u štampanim i elektronskim medijima, dužine do 6 strana.

 

FOTO REPORTAŽA - Slika govori hiljadu reči - foto reportaža često ostavlja najjači utisak na posmatrača. Na temu po izboru, autori mogu poslati seriju fotografija. Svaki autor može poslati do 8 fotografija na jednu izabranu temu.

 

DRUŠTVENO ODGOVORNA REPORTAŽA - Izabrana reportaža (TV, radio, novinska ili foto), ili društvena akcija grupe ljudi ili pojedinca, koja svojom snagom pomera granice reportaže i ostvaruje više društvene ciljeve upravo je društveno odgovorna reportaža. Autori imaju slobodu izbora medija u kojem će se predstaviti, ili na svom primeru pokazati kako su doprineli poboljšanju društva u kojem živimo.

28. INTERNACIONALNI FESTIVAL REPORTAŽE I MEDIJA - INTERFER 2023.

 

Internacionalni festival reportaže i medija

INTERFER Zlatna NIKA

Kontakt tel: +381 63 629 317

Beograd, Srbija

e-mail: interfertv@gmail.com